Χριστολογία

Χριστολογία

Αγ. Νεκταρίου

  • $25.00


Με σεβασμό, τιμή και αγάπη για το πρόσωπο και το έργο του μεγάλου αγίου του αιώνος μας, παραδίδουμε σήμερα στη δημοσιότητα το περισπούδαστο έργο του "ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ".
Αν και η πρώτη του έκδοσις έγινε το 1900, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο επίκαιρο. Στα τρία μέρη του ο άγιος αναπτύσσει την καθολική διδασκαλία περί του σαρκωθέντος Λόγου, περί της αιωνίου ζωής, περί των μαρτυριών, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αλήθεια του Χριστιανισμού. Ακόμη περί της θείας φύσεως της αγίας μας θρησκείας, περί των θαυμάτων, περί της εν τη γη εκδηλώσεως του Θεού και περί της εκπληρώσεως των Μεσσιακών προφητειών. Όλα αυτά δίνουν επιχειρήματα για ν' αντίκρουση καθένας από μας τυχόν επίθεσι κατά τον πρόσωπον τον Χριστού.
Σ' αυτή την επανέκδοση, φροντίσαμε την όσο το δυνατόν καλύτερη επιμέλεια του κειμένου, γι' αυτό στο τέλος τον βιβλίου προσθέσαμε ένα γλωσσάρι με ερμηνεία διαφόρων δύσκολων λέξεων, που συναντούνται στο κείμενο, για ευκολότερη κατανόησή του.
Ευχόμεθα ολόψυχα να συμβάλλη και το παρόν, στην καλύτερη διαφώτισι του πιστού λαού του Θεού και να αποτελέση δια πρεσβειών τον αγίου μας, εφόδιο στα χέρια κάθε αγωνιζομένου πιστού. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)We Also Recommend