Χρυσοστομικό Λεξικό - 1ος τόμος

Χρυσοστομικό Λεξικό - 1ος τόμος

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΝ Γ. ΑΕΡΑΚΗ

  • $35.00


Η εργασία αυτή προσφέρει κείμενα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Χρησιμοποιήθηκε η σειρά Ε.Π.Ε. (Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας).
Μετά την παράθεσι του πρωτοτύπου κειμένου επισημαίνεται η παραπομπή. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τον τόμο της Ε.Π.Ε. Ο δεύτερος τη σελίδα του τόμου. π.χ. Ε.Π.Ε. 31,354: 31ος τόμος, σελ. 354.
Ακολουθεί μετάφρασις, απόδοσις του κειμένου στην ομιλουμένη σήμερα γλώσσα.
Τα γενικά θέματα (π.χ. αγάπη, αμαρτία, βάπτισμα, γάμος κ.λπ.) καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά.
Τα ειδικά θέματα, που ανήκουν σε κάποια γενική ενότητα (π.χ. αγάπη, ελεημοσύνη κ.λπ.), επισημαίνονται με τίτλους, μικρότερων χαρακτήρων, και καταχωρούνται με αριθμητική σειρά των τόμων της Ε.Π.Ε.
Ο μικρός τίτλος με το κείμενο και τη μετάφρασι θεωρείται "λήμμα". Έτσι, όταν το όλο έργο, συν Θεώ περατωθή, στους πέντε (5) τόμους του υπολογίζεται, ότι θα συμπεριλαμβάνονται 10.000 λήμματα (θέματα).

Ο 1ος τόμος, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2010, περιλαμβάνει τα γράμματα Α, Β, Γ.We Also Recommend