Αθωνικόν Γεροντικόν

Αθωνικόν Γεροντικόν

Αρχιμ. Ιωαννίκιου Kοτσώνη

  • $26.00


Η ζωή των αγίων είναι υπόθεσις πίστεως, εμπιστοσύνης προς τον Θεόν. Και τα επί μέρους πνευματικά των αγωνίσματα είναι επίσης πράξεις πίστεως. Με αυταπάρνησιν και εμπιστοσύνην οι άγιοι αφιέρωσαν την ζωήν των εις τον Χριστόν. Εκένωσαν τον εαυτόν των από κάθε εγωιστικόν θέλημα και δικαίωμα και ενεκολπώθησαν το θείον και άγιον θέλημα του Θεού, τα δικαιώματα του Θεού. Κατέβαλαν κόπους, έχυσαν ιδρώτας και δάκρυα, υπέμειναν πειρασμούς και ύβρεις, ενεκρώθησαν διά τον κόσμον, ανεγεννήθησαν διά τον Θεόν. Ηξιώθησαν θείων και υπερφυών χαρισμάτων. Έγιναν μέτοχοι της αιωνίου, θείας ζωής με την Χάριν του Χριστού. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)We Also Recommend