Η Γιοθέσια των Χριστιανών

Η Γιοθέσια των Χριστιανών

ΑΡΧΙΜ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

  • $5.00
  • Save $10


Τό μέγα χάρισμα τῆς παρά τοῦ Θεοῦ υἱοθεσίας τῶν Χριστιανῶν, βάσει ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν κειμένων.

σελ. 237