Χρηστοήθεια των Χριστιανών

Χρηστοήθεια των Χριστιανών

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

  • $41.00


Χρηστοήθεια των Χριστιανών περιέχουσα λόγους ψυχωφελεστάτους δεκατρείς, ρυθμίζοντας επί το βέλτιον τα κακά ήθη των Χριστιανών. Προς δε και τας κυριωτέρας εντολάς της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Μεταφρασμένο στη Δημοτική.