Προσευχητάριον & Μικρόν Θεοτοκάριον

Προσευχητάριον & Μικρόν Θεοτοκάριον

Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

  • $25.00


Προσευχητάριο και Θεοτοκάριον των καθ' ημέραν προσευχών.

Έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Περιλαμβάνει: Ακολουθία του καθ´ ημέραν Μεσονυκτικού; Ακολουθία του Όρθρου; Απολυτίκια Θεοτόκια και Κοντάκια της όλης εβδομάδος; Ακολουθία των Ωρών; Ακολουθία του Εσπερινού; Απολυτίκια Αναστάσιμα και Θεοτόκια; Μικρόν Απόδειπνον; Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία;Θεοτόκον; Μέγα Απόδειπνον; Πασχάλιος Ημερονύκτιος ακολουθία; Ακολουθία του μικρού Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον; Ακολουθία του μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον; Κανών ικετήριος εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν; Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως; Ευχαριστια μετα την Θείαν Μετάληψιν; Ευχαί της Τραπέζης; Μικρόν Θεοτοκάριον; Ποίαι αι διατεταγμέναι νηστείαι

Σχήμα : 17,5 Χ 13 εκ.

Σελίδες : 349