Είδα το Άγιο Φως

Είδα το Άγιο Φως

ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

  • $16.00


«Τί εἶναι τό ἅγιο φῶς; Ὁ πατήρ Μητροφάνης μᾶς ἀφηγήθη διά ποίου τρόπου ἠξιώθη καί εἶδε τό Ἅγιον Φῶς. Αὐτήν τήν λεπτομερῆ ἱστορικήν ἀφήγησιν κατεβάλομεν κάθε δυνατήν προσπάθειαν καί κατεγράψαμεν εἰς βιβλίον» (Ἀπό τόν πρόλογον τοῦ συγγραφέως).We Also Recommend