Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας - Τομος Α

Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας - Τομος Α

Ιωάννης Φουντούλης

  • $30.00


Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τας αποκρίσεις εις εκατόν πενήντα λειτουργικός, ως επί το πλείστον, απορίας εφημερίων, δημοσιευθείσας εις το περιοδικόν "Ο Εφημέριος" κατά το διάστημα μιας περίπου τριετίας, από τον τεύχους της 16ης Ιουνίου 1965 μέχρι της 15ης Οκτωβρίου 1968. Η ανατύπωσις εζητήθη από πολλούς αναγνώστας των άρθρων αυτών, οι οποίοι τα εθεώρησαν χρήσιμα δια τον καταρτισμόν των και δια την άσκησιν του λειτουργικού και ποιμαντικού των έργου. Προς όλους αυτούς, καθώς και προς όσους δια των αποριών και των αντιρρήσεών των καθώρισαν και το περιεχόμενον του τεύχους αυτού, ο γράφων εκφράζει τας θερμάς του ευχαριστίας.We Also Recommend