Συναξάρι Προσευχών

Συναξάρι Προσευχών

Συλλογικό έργο

  • $11.00


Τό βιβλίο αύτό περιέχει προσευχές στό Χριστό, στήν Παναγία καί στούς 'Αγίους. Είναι μιά μικρή σύναξη κειμένων άπό βιβλία της Έκκλησίας καί τών Αγίων Πατέρων. Περιέχει άκολουθίες καί προσευχές γιά τό πρωί, τό μεσημέρι, τό βράδυ, εύχές καί παρακλητικούς κανόνες 

12.5Χ17.5 Σελίδες 378 We Also Recommend