Κυριακοδρόμιον

Κυριακοδρόμιον

Ιερώνυμος Κ. Δελημάρης Αρχιμανδρίτης

  • $30.00


Στην εργασία μας αυτή χρησιμοποιήσαμε το κείμενο της Καινής Διαθήκης που υπάρχει στην τέταρτη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας (Αθήνα 1977) με τις αναγκαίες αλλαγές στην αρχή των περικοπών, για να εναρμονίζονται με το λειτουργικό κείμενο. Η μετάφραση των ευαγγελικών περικοπών είναι από την έκδοση της Καινής Διαθήκης που προαναφέρθηκε. Κρατήσαμε μάλιστα το γλωσσικό ιδίωμά της, γιατί παρά την αρχαιοπρεπή εμφάνισή της είναι κατανοητή από τους περισσότερους χριστιανούς. Στα πατερικά κείμενα κάναμε ερανισμό περικοπών και φράσεων από τις ομιλίες των αγίων Πατέρων γι' αυτό και τις ονομάσαμε Πατερικές ερμηνευτικές σκέψεις. Προσπαθήσαμε να είναι όσο γίνεται πιο κατανοητές και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένα νοήματα. Για το λόγο αυτό, όπου θεωρήσαμε απαραίτητο προσθέσαμε κάποιες λέξεις, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις βάλαμε σε παρένθεση, για να διευκολύνουμε είτε την ροή του κειμένου είτε την κατανόηση των νοημάτων.We Also Recommend