Ο δίψυχος

Ο δίψυχος

ΣΩΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

  • $25.00


Το μυθιστόρημα αυτό περιγράφει τη ζωή του ανθρώπου που φέρει καθημερινά προσωπείο και αλλιώς εμφανίζεται, ενώ στην πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετικός.

Ο Λουκάς, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, απομακρύνει σιγά σιγά από τη ζωή του κάθε ηθική αξία, νομίζοντας έτσι ότι καταξιώνεται περισσότερο στο περιβάλλον του. Όμως τα γεγονότα και τα επακόλουθα των πράξεών του, τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Τότε μόνο βγάζει το προσωπείο και γίνεται ο πραγματικός εαυτός του.