Ευεργετινός – Τόμος Γʹ

Ευεργετινός – Τόμος Γʹ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

  • $50.00


Στις 663 σελίδες του Γʹ τόμου του Ευεργετινού αναλύονται μεταξύ άλλων θέματα όπως η κατάκριση, το σκάνδαλο, ο δόλος, η πονηρία, η συνείδηση, η παράβαση των εντολών του Θεού, η ακηδία, η υπομονή, η αρετή να γίνεται κρυφά, η υπερηφάνεια, η βλασφημία, η διάκριση, ποια είναι η αιτία των πειρασμών, η αγάπη, ελεημοσύνη και φιλαργυρία, κ.ά.