Ακολουθία του Ευχελαίου

Ακολουθία του Ευχελαίου

Ιερομόναχος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Σιμωνοπετρίτης

  • $15.00


Περιλαμβάνει την ακολουθία του ευχελαίου ή του αγίου ελαίου κατά την επταδική μορφή, μετά των συνήθων ευχών των εισαχθεισών από τον Πατριάρχη Αρσένιο Αυτωρειανό (1255-1260) στον οποίο ωφείλεται και η τελική διαμόρφωση του ευχολογικού μέρους της ακολουθίας.We Also Recommend