Στεναγμοίς Αλαλήτοις Προσευχητική Φιλοκαλία

Στεναγμοίς Αλαλήτοις Προσευχητική Φιλοκαλία

'Αρχιμ. Νικολάου Χατζηνικολάου

  • $40.00


Πρόκειται περί συλλογής εξαίρετων προσευχητικών κειμένων, τα οποία εκφωνούμενα υψούν μεταρσίως τον νούν και γλυκαίνουν απείρως την ψυχήν. Εκδιδόμενα δε καθίστανται εύχρηστον κτήμα του λαού, και αναγινωσκόμενα γίνονται μόνιμον εγκόλπιον, αγαλλίαμα καρδίας και διαρκές εντευκτήριον και έσοπτρον της πνευματικής ζωής.