Ο θυμός

Ο θυμός

Αρχιμ. Γαβριήλ Αθανασίδη

  • $8.00


Τό ὀλέθριο πάθος τοῦ θυμοῦ ὄχι μόνο μπορεῖ νά θεραπευθεῖ, ἀλλά καί νά γίνη προτέρημα τοῦ ἀνθρώπου. Τόν τρόπο ὑποδεικνύει τό βιβλίο αὐτό. (14 x 20.5; Σελίδες 128)We Also Recommend