Αναστασιματάριον κατά παράδοση και διδασκαλία Στανίτσα  – Τόμος Β΄ Όρθρος

Αναστασιματάριον κατά παράδοση και διδασκαλία Στανίτσα – Τόμος Β΄ Όρθρος

Αθανάσιος Παϊβανάς

  • $90.00


Αναστασιματάριον κατά διδασκαλία και παράδοση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλου Στανίτσα προς τον μαθητή του Αθανάσιο Παϊβανά.

Ο Αθανάσιος Παϊβανάς για πρώτη φορά «προσφέρει σε έντυπη μορφή αυτά που ο Άρχοντας τού δίδαξε και διά ζώσης άκουσε από εκείνον να εκτελούνται. Αφού μελέτησα προσεκτικά τις μουσικές θέσεις και γραμμές, βεβαιώνω ότι πράγματι τα κείμενα είναι γραμμένα όπως τα αποτύπωσε στο χαρτί και όπως τα έψαλλε ο Στανίτσας.(…) Δεν πρόκειται για άλλο ένα Αναστασιματάριο, που προστίθεται στην εκδοτική σειρά των ομοίων του, αλλά για μία πρότυπη και ιδιόμορφη έκδοση την οποία, όσοι θελήσουν να χρησιμοποιήσουν, πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά, αν θέλουν να προσεγγίσουν την έκφραση του Θρασυβούλου Στανίτσα.
(από τον πρόλογο του Δημοσθένη Παϊκόπουλου)

«Είναι αναγκαίο να επισημανθεί με έμφαση η ιδιαιτερότητα του παρόντος έργου η οποία προκύπτει, αν λάβουμε υπόψη τις εξής δύο παραμέτρους:
(α) οι καταγραφές των μελών του Α΄ Χορού δεν είναι από αντιγραφή χειρογράφων του Δασκάλου αλλά όπως διά ζώσης τα ερμήνευε.
(β) για πρώτη φορά καταγράφονται σε μουσικά κείμενα τα μέλη του Αναστασιματαρίου του Β΄ Χορού, όπως τα έψαλλε και μου τα δίδαξε ο Δάσκαλος. Μετά την απέλασή του έψαλλε πάντα ως Πρωτοψάλτης και κατά συνέπεια μόνο τα μέλη του Α΄ Χορού».
(από την εισαγωγή του συγγραφέα)