ΚΡΙΣΗ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

ΚΡΙΣΗ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

ΑΔΕΛΦΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

  • $8.00


Τό βιβλίο αὐτό περιέχει ἄρθρα δημοσιευμένα στό περιοδικὸ «Ὁ Σωτήρ», τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν πολυδιάστατη ἐθνικὴ κρίση πού μαστίζει σήμερα τήν πατρίδα μας, καθώς καί στή δυνατότητα ἐξόδου μας ἀπό αὐτή. Ἡ προσέγγιση τοῦ θέματος γίνεται ἀπό καθαρά πνευματική σκοπιά, χωρίς καμία ἀπολύτως πολιτική ἤ ἄλλη σκοπιμότητα. Σκοπός του εἶναι ἡ πνευματική ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ μας μέ τή μακραίωνη παράδοσή του, ὥστε νά μπορέσουμε καί μέσα σέ τούτη τήν κρίσιμη ἱστορική συγκυρία νά διατηρήσουμε ὅ,τι ἀκριβότερο διαθέτουμε: Τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας.