Νήψις και Προσευχή

Νήψις και Προσευχή

Αρχιμ. Ιωαννίκιου Kοτσώνη

  • $8.00


Ένας τρόπος υπάρχει για να διατηρήση ο άνθρωπος την αδιάλειπτη σχέσι του με τον Θεό ως Πρωτότυπο και να αγωνισθή για την ομοίωσί του με Αυτό: η Νήψις. Την Νήψι διδάσκει το Ιερό Ευαγγέλιο. Και με την Νήψι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας "το κατ' εικόνα ετήρησαν αλώβητον. . ." και έφθασαν εις το καθ' ομοίωσιν, όσον ενδέχεται τη ανθρωπίνη φύσει. Την άσκηση της νήψεως, που είναι οργανικά ενωμένη με την Νοερά Προσευχή, όπως την εβίωσαν οι Άγιοι του Θεού, παρουσιάζει το μικρό βιβλίο του φιλαδέλφου ιερομονάχου Ιωαννικίου.We Also Recommend