Ιερά Σύνοψις

Ιερά Σύνοψις

Συλλογικό έργο

  • $25.00


Μεγάλη Ιερά Σύνοψις των καθ' εκάστην ψαλλομένων ιερών ακολουθιών των κινητών και ακινήτων εορτών του όλου ενιαυτού εμπεριέχουσα λεπτομερώς και Τα Άγια Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού ΧριστούWe Also Recommend