Αι Παραβολαί του Κυρίου - Αρχιμ. Σ. Παπακώστα

Αι Παραβολαί του Κυρίου - Αρχιμ. Σ. Παπακώστα

Αρχιμ. Σ. Παπακώστα

  • $35.00


Επτά είναι αι παραβολαί , τας οποίας εις την περίστασιν αυτήν είπεν ο Κύριος. Ο αριθμός δε επτά , ο οποίος τόσον συχνά εις την Αγίαν Γραφήν παρίσταται ως αριθμός μυστικός και ιερός , δεν φαίνεται να στερήται μυστικής εννοίας και εις τας επτά ταύτας παραβολάς. We Also Recommend