Τα Θαύματα του Κυρίου - Αρχιμ. Σ. Παπακώστα

Τα Θαύματα του Κυρίου - Αρχιμ. Σ. Παπακώστα

Αρχιμ. Σ. Παπακώστα

  • $38.00


Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πάνω στή γῆ ἦταν θαυμαστή.

Καί δέν ἦταν μόνο ἡ ζωή Του θαυμαστή.῏Ηταν καί τά ἔρ­γα Του θαυμαστά.

Πόσες φορές οἱ σύγχρονοί Του ᾿Ιουδαῖοι, τά τελευταῖα τρία χρόνια τῆς παρουσίας Του στή γῆ μας, ἔδειξαν τή με­­γάλη ἔκπληξη καί τό μεγάλο θαυμασμό τους γιά ὅσα Τόν ἔβλεπαν νά κάνει! Γιά τά καταπληκτικά Του θαύ­μα­τα.

Πόσο ἀπέραντη ἀγάπη· πόσο ἀπέραντη σοφία· πόσο ἀπέραντη δύναμη καί ἐξουσία ἔδειξε ὁ Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστός, ὅταν ἦρθε στή γῆ μας, γιά νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τόν ἀληθινό Θεό.We Also Recommend