Ο Προόρισμος του Ανθρώπου

Ο Προόρισμος του Ανθρώπου

'Αρχιμ. Ευσεβίου Ματθοπούλου

  • $40.00


Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίση ο Χριστιανός, αφ' ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεώς μας και αφ' ετέρου να μάθη τι είναι υποχρεωμένος να κάνη, για να καταρτισθή, να αναδειχθή δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό.We Also Recommend