Η Παλαιά Διαθήκη - Μετα Σύντομου Ερμηνείας - Τόμος Α' (V01)

Η Παλαιά Διαθήκη - Μετα Σύντομου Ερμηνείας - Τόμος Α' (V01)

Ν. Π. Βασιλειάδη

  • $75.00


ΓΕΝΕΣΙΣ - Ἑρμηνεία σέ ἁπλή νεοελληνική γλώσσα, βάσει τῶν ἑρμηνευτικῶν ἔργων τῶν ἁγίων Πατέρων καί νεοτέρων ἑρμηνευτῶν. Πρίν ἀπό κάθε κεφάλαιο παρατίθεται κατατοπιστική εἰσαγωγή. Τό ὅλο ἔργο συνοδεύουν ἐπίσης χάρτες, πίνακες καί παράλληλα χωρία ἄλλων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.We Also Recommend