Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης - Σκληρό εξώφυλλο #5 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης - Σκληρό εξώφυλλο #5 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $35.00


Ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ ὅλον τὸν κόσμο τιμᾶται ἡ ἁγία μνήμη του.

Τὸ βιβλίο συνοδεύει ψηφιακὸς δίσκος ἤχου, γιὰ νὰ ἀκοῦν τὰ παιδιὰ τὸ βιβλίο ὅταν δὲν μπορεῖτε νὰ τοὺς τὸ διαβάσετε ἐσεῖς.We Also Recommend