Εικόνες της Παναγίας #2 - Παναγία ἡ Παραμυθία

Εικόνες της Παναγίας #2 - Παναγία ἡ Παραμυθία

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $14.00


Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. Ἂν καὶ πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς περισσότερο γνωστὲς εἰκόνες εἶναι λίγοι ὅσοι γνωρίζουν τὴν ἱστορία της! Θησαυρίζεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.We Also Recommend