Εικόνες της Παναγίας #7 - Παναγία τοῦ Μαχαιρᾶ

Εικόνες της Παναγίας #7 - Παναγία τοῦ Μαχαιρᾶ

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $20.00


Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. Θησαυρίζεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μαχαιρᾶ.We Also Recommend