Εικόνες της Παναγίας #4 - Παναγία Τσαμπίκα

Εικόνες της Παναγίας #4 - Παναγία Τσαμπίκα

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $20.00


Ἂν πελαγώνετε ὅποτε προσπαθεῖτε νὰ κάνετε τοὺς Χαιρετισμούς, χρειάζεστε αὐτὸ τὸ βιβλίο στὸ ὁποῖο συμπεριλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν γλυκυτάτη Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα γιὰ τὸ ὅτι τόσοι εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ ἔχουν συμπεριλάβει στὴν καθημερινὴ ζωή τους τὴν εὐλογημένη συνήθεια νὰ κάνουν τοὺς Χαιρετισμοὺς ἀπὸ αὐτὸ τὸ βιβλίο.We Also Recommend