Εικόνες της Παναγίας #3 - Παναγία Τριχεροῦσα

Εικόνες της Παναγίας #3 - Παναγία Τριχεροῦσα

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $20.00


Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. Ἡ Παναγία Τριχεροῦσα προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γῆ, καὶ ἀποτελοῦσε ἰδιοκτησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ ὁποίου ἔσωσε τὸ χέρι, ποὺ τοῦ ἔκοψαν οἱ ἁγαρηνοί. Αἱῶνες ἀργότερα δόθηκε εὐλογία στὸν πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σέρβων, τὸν Ἅγιο Σάββα, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Ἅγιος Σάββας τὴν κατέθεσε στὴν Ἁγιορειτικὴ Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου, ὅπου θησαυρίζεται καὶ σήμερα.We Also Recommend