Η Βάπτιση μου - Σκληρό εξώφυλλο #10 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Η Βάπτιση μου - Σκληρό εξώφυλλο #10 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $30.00


Θέλετε νὰ πηγαίνετε σὲ Βάπτιση καὶ νὰ γνωρίζετε ἀκριβῶς τί συμβαίνει καὶ νὰ μπορεῖτε νὰ τὸ ἐξηγήσετε σωστὰ στὰ παιδιά σας;

Θέλετε νὰ γνωρίζετε βασικὰ στοιχεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τὰ ὁποῖα, δυστυχῶς, δὲν ἔχετε χρόνο νὰ ἀναζητήσετε καὶ νὰ συγκεντρώσετε;

Θέλετε νὰ δώσετε ἕνα δῶρο, ὄντως χρήσιμο καὶ ὄχι ἄΧριστο;We Also Recommend