Η Περιπέτεια του Παπά-Ευάγγελου - Σκληρό εξώφυλλο #9 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Η Περιπέτεια του Παπά-Ευάγγελου - Σκληρό εξώφυλλο #9 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $25.00


Πρὶν φτιάξουμε αὐτὸ τὸ βιβλίο, εἴχαμε συχνὰ τὴν καλὴ ἀνησυχία πῶς νὰ ἐμφυσήσουμε στὰ παιδιά μας τὴν βεβαιότητα πὼς ὅ,τι καὶ νὰ συμβῇ στὴν ζωή μας ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία θὰ εἶναι πάντα μαζί μας· ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ προσευχόμαστε μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα γιὰ τὴν ἀπέραντη Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου. 

Μὲ εἰκονογράφηση ποὺ ἐνθουσιάζει τὰ μικρότερα παιδιά, τὸ βιβλίο αὐτὸ διδάσκει τὴν δύναμη ποὺ ἔχει τὸ ἀκατανίκητο ὅπλο τῆς προσευχῆς.We Also Recommend