Η Πρώτη μου σειρά #1 - Το Πρώτο μου Ορθόδοξο Προσευχητάρι

Η Πρώτη μου σειρά #1 - Το Πρώτο μου Ορθόδοξο Προσευχητάρι

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $10.00


«Τὸ πρῶτο μου ᾽Ορθόδοξο Προσευχητάρι» εἶναι τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο προσευχητάρι γιὰ μικρὰ παιδάκια. Ὅπως ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι γονεῖς χρειαζόμασταν ἕνα προσευχητάρι γιὰ τὰ μικρότερα παιδιά μας· ὡστόσο, θέλαμε νὰ περιέχῃ προσευχὲς τέτοιες ποὺ θὰ τοὺς ἦταν χρήσιμα γιὰ ὅλην τὴν ζωή τους. Ἔτσι φτιάξαμε «Τὸ πρῶτο μου Ὀρθόδοξο προσευχητάρι», ποὺ περιέχει ἁπλὲς προσευχές. Αὐτὲς οἱ προσευχὲς εἶναι οἱ ἴδιες προσευχὲς ποὺ ὡς Ὀρθόδοξος χριστιανὸς τὸ παιδὶ θὰ χρησιμοποιῇ, πρῶτα ὁ Θεός, σὲ ὅλην τὴν ζωή του. Ἡ εἰκονογράφηση εἶναι ἀνάλαφρη, ἀλλὰ καὶ δογματικὰ ὀρθή, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσουν νὰ κατανοήσῃ, ὅσο ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία του, βασικὰ στοιχεῖα τῆς Πίστεως.We Also Recommend