Η Πρώτη μου σειρά #2 - Η Εκκλησούλα μου

Η Πρώτη μου σειρά #2 - Η Εκκλησούλα μου

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $10.00


Ὅταν τὰ παιδιά μας κάνουν, κυριολεκτικά, τὰ πρῶτα βήματά τους μέσα στὸν ναὸ χρειάζονται ἕνα βιβλίο ποὺ μὲ ἁπλὸ καὶ ξεκάθαρο τρόπο θὰ τὰ βοηθήσῃ νὰ γνωρίσουν ὅσα θὰ ᾽δοῦν ἐκεῖ.

Ἡ εἰκονογράφηση εἶναι ἀνάλαφρη, ἀλλὰ καὶ δογματικὰ ὀρθή, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσουν νὰ κατανοήσῃ, ὅσο ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία του, βασικὰ στοιχεῖα τῆς Πίστεως.We Also Recommend