Η Πρώτη μου σειρά #4 - Το Μικρό Προσευχητάρι

Η Πρώτη μου σειρά #4 - Το Μικρό Προσευχητάρι

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $10.00


Πολλὲς ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ποὺ χρησιμοποιοῦν ''Τὸ Προσευχητάρι μου'' τῶν ἐκδόσεῶν μας ἔχουν τὸ εὐχάριστο πρόβλημα τὰ παιδιά τους νὰ μαλώνουν γιὰ τὸ ποιό θὰ τὸ κρατάῃ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, ἔτσι μὲ αὐτὸ τὸ συνοδευτικὸ τοῦ μεγάλου προσευχηταρίου κάθε παιδάκι ἔχῃ τὸ δικό του μικρὸ προσευχητάρι.

Τέλειο γιὰ τὸ σχολεῖο καὶ ἐκτὸς σπιτιοῦ. Περιέχει τὶς ἀναγκαῖες καθημερινὲς προσευχὲς καὶ βασικὰ ἀπολυτίκια ἑορτῶν, μὲ δογματικὰ ὀρθὴ εἰκονογράφηση.We Also Recommend