Η Πρώτη μου σειρά #6 - Οι Δώδεκα Απόστολοι

Η Πρώτη μου σειρά #6 - Οι Δώδεκα Απόστολοι

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $7.00


Δύο χιλιετηρίδες τώρα, πάντα οἱ ἴδιοι! Κι ὅμως, πόσα παιδιὰ γνωρίζουν νὰ σᾶς ᾽ποῦν τὰ ἅγια ὀνόματά τους; Τὰ δικά σας παιδιὰ μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο μποροῦν νὰ τὰ μάθουν εὔκολα καὶ νὰ γνωρίσουν αὐτοὺς τοὺς Δώδεκα πραγματικοὺς εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ ἀπαρνούμενοι τὴν ζωή τους ταξίδεψαν μὲ βάσανα καὶ ταλαιπωρίες στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης γιὰ τὴν δική μας σωτηρία!

Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν!We Also Recommend