Η Πρώτη μου σειρά #7 - Βάπτιση και Χρίσμα

Η Πρώτη μου σειρά #7 - Βάπτιση και Χρίσμα

Ποταμίτης Διονύσιος και Αίγλη - Αικατερίνη

  • $10.00


«Ἡ Πρώτη μου Σειρά» ἀποτελεῖ ἕνα οἰκονομικὸ σὲτ κατηχητικῶν ἐργαλείων, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὰ μικρότερα παιδιά τὰ βασικότερα στοιχεῖα τῆς Πίστεως, μὲ δογματικὰ ὀρθὴ εἰκονογράφηση καὶ ἁπλούστατα κείμενα.We Also Recommend