Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος - Σκληρό εξώφυλλο #8 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος - Σκληρό εξώφυλλο #8 Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Not specified

  • $30.00


Στὴν ζωή τους τὰ παιδιά μας θὰ ἔρθουν ἀντιμέτωπα μὲ ἄτομα ὄχι ἁπλὰ ἀλειτούργητα, ἀλλὰ συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα ἀντίπαλα τῆς Ἐκκλησίας· ἐμεῖς, ὡς γονεῖς, ἀνἀδοχοι, συγγενεῖς κλπ., φέρουμε, κατὰ τὸ μέρος ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ, εὐθύνη γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ποὺ μᾶς ἐμπιστεύεται ὁ Κύριος.

Αὐτὸ τὸ βιβλίο, ποὺ εἶναι φτιαγμένο γιὰ μικρότερα παιδιά, μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴ εἰκονογράφηση καὶ τὰ ἐγκυκλοπαιδικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἅγιο καὶ τοὺς δρἀκους, θὰ τὰ προετοιμάσῃ νὰ ἀντιμετωπίσουν νηφάλια τὶς ἀνιστόρητες καὶ ὕπουλες ἐπιθέσεις τοῦ Ἀντιπάλου.We Also Recommend