Ευχολόγιον Β' Σχηματολόγιον

Ευχολόγιον Β' Σχηματολόγιον

Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας

  • $50.00


Ευχολόγιον Β'. Σχηματολόγιον

Η καθ' ημάς Ιερά Μονή, όταν από του έτους 1989 ήρχισε να εκδίδη λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, απέβλεπεν, ασφαλώς, εις την γνωριμίαν των ευλαβέστατων κληρικών με την αγιορειτικήν τάξιν και παράδοσιν. Και η ανταπόκρισις των ευαγών ιερών μονών και του Ιερού κλήρου υπήρξε συγκινητική. Τον σκοπόν αυτόν εξυπηρετεί και η παρούσα έκδοσις του "Ευχολογίου", ήτοι του "Αγιασματαρίου" (Α' τόμος), του "Σχηματολογίου" (Β' τόμος), του "Εξοδιαστικού" (Γ' τόμος) και του "Εγκαινιαστικού" (Δ' Τόμος).

Διατίθεται με σκληρό εξώφυλλο. Σελίδες: 168 Διαστάσεις: 13 x 20 εκ.We Also Recommend