Ευχολόγιον Δ' Εγκαινιαστικόν

Ευχολόγιον Δ' Εγκαινιαστικόν

Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας

  • $50.00


Ευχολόγιον Δ'. Εγκαινιαστικόν

Η ακολουθία των εγκαινίων του ναού είναι από τας πλέον λαμπράς, αλλά και τας πλέον μακράς και πολυπλόκους ακολουθίας και εις τον βυζαντινόν λεγόμενον λειτουργικόν τύπον, κατά τον οποίον ρυθμίζονται αι τάξεις της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, αλλά και εις τους άλλους λειτουργικούς τύπους της χριστιανικής οικουμένης. Είναι δ' ευεξήγητον τούτο, δεδομένης της εξαιρέτου σπουδαιότητος του λειτουργικώς καλυπτομένου υπ' αυτού γεγονότος, της καθιερώσεως δηλαδή χώρου λατρείας, καθαγιασμού αυτού και αναθέσεως αυτού εις τον Θεόν. (Από την εισαγωγή της έκδοσης).

Διατίθεται με σκληρό εξώφυλλο. Σελίδες: 138 Διαστάσεις: 13 x 20 εκ.We Also Recommend