Παράκληση εις τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη

Παράκληση εις τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη

Not specified

  • $8.00


Θεολαμπέστατε Αρσένιε πάτερ, Καππαδοκίας ευωδέστατον άνθος, καί Εκκλησίας μέγιστε ευχέτα πρός Χριστόν, ύψωσον τάς χειράς σου καί κατάγαγε χάριν, τού αγίου Πνεύματος, εις ψυχάς αιτουμένων, τήν πατρικήν καί ζώσάν σου ευχήν, καί προσκυνούντων, σά πάνσεπτα λείψανα.We Also Recommend