Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες - Τόμος Β'

Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες - Τόμος Β'

Π. Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ

  • $18.00


Ας ακούσουμε τις συμβουλές του Αγίου Ισαάκ του Σύρου:

Ψυχή η οποία αγαπάει τον Θεόν μόνον στον Θεόν μπορεί αν βρη την ανάπαυσί της. Προσπάθησε να ελευθερώνης τον εαυτόν σου από κάθε σύνδεσμον με τον εξωτερικόν κόσμον και τότε θα μπορέσης ασφαλώς να συνδέσης την καρδιά σου με τον Θεόν. Διότι του συνδέσμου με τον Θεόν προηγείται η απαλλαγή από τα δεσμά της ύλης. Στο βρέφος δίνουμε να φάγη άρτον, αφού προηγουμένως το απογαλακτίσουμε. We Also Recommend