Το Μήνυμα του Αγίου Όρους

Το Μήνυμα του Αγίου Όρους

Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου

  • $11.00


~Αφησε τόν Πατέρα άσπλαγχνα. 'Ο εϋσπλαγχνος Πατέρας δέν τόν άφησε ποτέ. Λαβωμένος, ταλαιπωρημένος, δυστυχής ό νέος, αποφασίζει νά σύρει τά βήματα του πίσω. Έχουν όμως μιά σταθερότητα. 'Ο πολύς πόνος τόν ταπείνωσε, τόν εκμεταλλεύθηκε σωστά και τοϋ έγινε Ιαμα. Ή ταπείνωση τόν έφερε ατή μετάνοια.We Also Recommend