Προσφορά στον Σύγχρονο Μοναχισμό

Προσφορά στον Σύγχρονο Μοναχισμό

Αγ. Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

  • $10.00


Στό βιβί\ίο, πού ό συγγραφέας του τό ονομάζει η μυστική «Πνευματική μου Διαθήκη», εύρίσκομε τίς σωστές άρχές της πνευματικής Ζωης, ξεκαθαρισμένες, απλοποιημένες, προσιτές.We Also Recommend