Οι τρεις Σπετσιώτες Νεομάρτυρες - Νικόλαος, Σταμάτιος, Ιωάννης

Οι τρεις Σπετσιώτες Νεομάρτυρες - Νικόλαος, Σταμάτιος, Ιωάννης

ΣΩΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

  • $11.00


Η Εκκλησία του Χριστού προβάλλει και το νέφος των Νεομαρτύρων στη στρατευομένη και αγωνιζομένη κοινωνία, για να ενισχύσει το αγωνιστικό φρόνημα και να τονίσει την αναγκαιότητα της πίστεως στην πνευματική κατάρτιση του Χριστιανού.

Έτσι στη ζωή και στο μαρτύριο των τριών Σπετσιωτών Νεομαρτύρων Νικολάου, Σταματίου και Ιωάννου διακρίνεται το ακατάβλητο ψυχικό τους μεγαλείο και η σταθερότητα στην αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν σ' αυτούς με αποκορύφωση το μαρτυρικό τους θάνατο που υπήρξε μεγαλειώδης προσφορά στα χρόνια της τουρκοκρατίας.We Also Recommend