Ὁ στάρετς Παρθένιος

Ὁ στάρετς Παρθένιος

Ανώνυμο

  • $7.00


Ο στάρετς Παρθένιος (1790-1855) είναι ενας από τους λαμπρούς κρίκους της χρυσής αλυσίδας των μεγάλων στάρτσι, που ανέδειξε η Κιεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρα. Η βιογραφία του, γραμμένη απλά και ανεπιτήδευτα από έναν μαθητή του, αναδεικνύει το πνευματικό μεγαλείο της ασκητικής του μορφής. Μέσα σε λίγες σελίδες περιγράφονται οι αγώνες, τα κατορθώματα και η ουράνια ζωή του.

13.5X20.5 Σελίδες 95