Τό λουτρό τῆς ψυχῆς

Τό λουτρό τῆς ψυχῆς

Αρχιμ. Ιγνατίου

  • $2.00


Ἕνα τευχίδιο, πού διαφωτίζει μέ λίγα καί ἁπλά λόγια τούς χριστιανούς μας γιά τό μεγάλο Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, τοῦ «λουτροῦ» αὐτοῦ τῆς ψυχῆς.  Ἀπαντάει στά ἐρωτήματα: Γιατί εἶναι ἀναγκαία ἡ Ἐξομολόγηση; Ποῦ, πότε καί πῶς πρέπει νά γίνεται; Τί προετοιμασία χρειάζεται; Πῶς διατηροῦνται  μετά τό μυστήριο ἡ χάρη καί ἡ γαλήνη στήν ψυχή;

Στό τέλος ἐπισυνάπτονται  καί τρεῖς προσευχές πού βοηθοῦν στή μετάνοια.We Also Recommend