Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς

Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς

Αρχιμ. Ιγνατίου

  • $2.00


Ἕνα δεύτερο τευχίδιο, πού διαφωτίζει τούς χριστιανούς γιά τό μεγάλο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἀπαντάει στά ἐρωτήματα: Γιατί εἶναι ἀναγκαία ἡ συχνή θεία Κοινωνία; Ὁ ἄρτος, πού μεταλαμβάνουμε, εἶναι πραγματικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἤ σύμβολό Του; Ποιά εἶναι ἡ ὠφέλεια ἀπό τή θεία μετάληψη; Πῶς πρέπει νά προετοιμάζεται ὁ χριστιανός πρίν κοινωνήσει, ὥστε νά ἀπολαύσει πλούσια τούς καρπούς τοῦ Μυστηρίου; Στό τέλος ἐπισυνάπτονται  καί τρεῖς προσευχές γιά τή θεία Εὐχαριστία.We Also Recommend