Το Αντίδοτον του Θανάτου

Το Αντίδοτον του Θανάτου

Δ. ΠΑΝΑΓΟΜΟΥΛΟΥ

  • $12.00


Στις σελίδες του βιβλίου παρατίθεται η Αγιοπατερική διδασκαλία της Εκκλησίας για την συνεχή Θεία Μετάληψη, την ωφέλεια των συνεχώς κοινωνούντων και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προσέλευση των πιστών σ' Αυτή. Αντικρούονται επίσης οι αντίθετες απόψεις, με επιχειρήματα που αντλούνται από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.