Σύλλογοι και Αδελφότητες στο Σώμα του Ζώντος Χριστού

Σύλλογοι και Αδελφότητες στο Σώμα του Ζώντος Χριστού

Σταύρου Ν. Μποζοβίτη

  • $18.00


Θεολογική μελέτη, πού ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Ἀδελφότητες δέν εἶναι νεωτερισμός μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Το βιβλίο επεξεργάζεται το γνωστό θέμα, κάνει αναίρεση των κατηγοριών κατά των αδελφοτήτων και τεκμηριώνει τις θέσεις του ιστορικά και εκκλησιολογικά, με τρόπο που πείθει κάθε αντικειμενικό αναγνώστη.