Τωβίτ

Τωβίτ

ΑΡΧΙΜ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ Θ. ΜΑΔΕΝΛΙΔΗ

  • $15.00


Η Ιστορία του Τωβίτ ανοίγει με την αιχμαλωσία του στην πόλη της Ασσυρίας Νινευή. Τό θαυμάσιο καί θεόπνευστο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ σχόλια ἐποικοδομητικά. Ἀφορᾶ ὅλη τήν οἰκογένεια.We Also Recommend