Παναγιώτης Τρέμπελας ο λέων της ορθοδοξίας

Παναγιώτης Τρέμπελας ο λέων της ορθοδοξίας

Παναγιώτης Τρεμπέλας

  • $30.00


Ἀφιερωματικὸς τόμος στὸν ὁποῖο περιλαμβάνονται λόγοι, εἰσηγήσεις, δημοσιεύματα καὶ ἄλλα κείμενα σχετικὰ μὲ τὴν πρωτοφανὴ σὲ ἔκταση καὶ πολύπτυχη θεολογικὴ συγγραφικὴδραστηριότητα τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα, τὴ δυναμικὴ προσφορὰ καὶδιακονία του στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὸ ξεχωριστὸ ἦθος καὶ τὴ βιωματική του πίστη.Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ βρεῖ σ’ αὐτὸν συγκεντρωμένες τὶς ἀποτιμήσεις τοῦ θεολογικοῦ τουἔργου στὶς διάφορες πτυχές του ἐκ μέρους καθηγητῶν τῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ μαρτυρίεςἀρχιερέων, συναδέλφων, φοιτητῶν καὶ ἄλλων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσωπικὴ ἐπικοινωνία μαζί του καὶ τὸν γνώρισαν ἀπὸ κοντά. Στὸ τέλος ἐπισυνάπτεται φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα.We Also Recommend